[Tổng Hợp] Bài Cúng Rằm Tháng Giêng Chuẩn Nhất 2024

bài cúng rằm tháng giêng
5/5 - (1 bình chọn)

Bài cúng rằm tháng Giêng là một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Thường ngày này, các gia đình người Việt lại sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên hoặc lên chùa cầu bình an, may mắn cho năm mới. Bạn có thể tham khảo các bài viết sau của Daythangthoinoi để biết thêm chi tiết:

Ý nghĩa về rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng có nhiều ý nghĩa đối với người Việt. Một số ý nghĩa chính là:

 • Là ngày để tôn vinh sự sinh sôi và phát triển của vạn vật, cũng như sự hòa hợp và đoàn kết của con người.
 • Là ngày để biết ơn và kính trọng tổ tiên, cha mẹ, thầy cô.
 • Là ngày để cầu xin sự bình an, may mắn, phú quý và hạnh phúc cho gia đình và bản thân và làm lễ thả hoa đăng.
thả hoa đăng
thả hoa đăng

Tổng hợp các văn khấn về rằm tháng Giêng

Bài văn khấn rằm tháng Giêng đơn giản 2024

Dưới đây là bài văn khấn cúng rằm tháng giêng đơn giản chuẩn nhất 2024:

VĂN KHẤN RẰM THÁNG GIÊNG ĐƠN GIẢN

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Bản Xứ Thổ địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021, gặp tiết Nguyên Tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương Linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A di đà Phật! (3 lần) 

Bài văn khấn rằm tháng Giêng tại gia tiên 2024

Dưới đây là bài văn khấn rằm tháng Giêng tại gia tiên mà bạn có thể tham khảo:

VĂN KHẤN RẰM THÁNG GIÊNG TẠI GIA TIÊN

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài bản cảnh Thành hoàng, ngài bản xứ Thổ địa, ngài bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỉ, thúc bá đệ huynh, cô di, tỉ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm…….. gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỉ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Bài văn khấn rằm tháng Giêng tại bàn thờ phật 2024

Dưới đây là bài văn khấn rằm tháng Giêng tại gia tiên mà bạn có thể tham khảo:

VĂN KHẤN RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CỬA PHẬT

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hoá Thông tin.

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy)

(Cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ Tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lạy)

(Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy)

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy).

Các câu hỏi thường gặp

Trong phần này, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp về cúng rằm tháng Giêng, để giúp bạn có được những kiến thức cơ bản và chính xác.

Khác biệt giữa cúng rằm tháng giêng và cúng rằm hằng tháng

Cúng rằm tháng Giêng và cúng rằm hằng tháng đều là những nghi lễ tâm linh của người Việt, được tổ chức vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên, cúng rằm tháng Giêng có một số khác biệt so với cúng rằm hằng tháng, như sau:

 • Cúng rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, được coi là tiếp nối của Tết Nguyên Đán. Còn cúng rằm hằng tháng là một nghi lễ thông thường, không có quy mô và quan trọng bằng.
 • Cúng rằm tháng Giêng có nhiều phong tục đặc sắc, như: treo đèn lồng, phóng hoa đăng, đi chùa xem hoa sen… Còn cúng rằm hằng tháng chỉ có phong tục cúng bái và ăn chay.
 • Cúng rằm tháng Giêng có nhiều món ăn truyền thống, như: bánh trôi, bánh chay, bánh dày, bánh tét… Còn cúng rằm hằng tháng chỉ có món ăn chay đơn giản, như: cơm, rau, đậu…

>>> Xem thêm: Mâm cỗ cúng Rằm Tháng Giêng: Lễ vật, cách cúng

Những điều cần lưu ý khi đọc văn khấn rằm tháng Giêng

Khi đọc văn khấn rằm tháng Giêng, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Đọc văn khấn rằm tháng Giêng vào giờ hoàng đạo, thường là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng hoặc từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.
 • Đọc văn khấn rằm tháng Giêng một cách nghiêm túc, trang nghiêm và tôn kính. Không nói chuyện, cười đùa hay làm phiền người khác khi đọc văn khấn.
Giờ hoàng đạo
Giờ hoàng đạo

Cúng rằm tháng Giêng nên cúng giờ nào thì tốt?

Để có được sự tốt lành và may mắn nhất, bạn nên cúng rằm tháng Giênh vào giờ hoàng đạo. Giờ hoàng đạo là những giờ có khí tốt, hợp với các hành tinh và sao. Dưới đây là chi tiết về giờ hoàng đạo:

 • Tý (23 giờ – 1 giờ)
 • Sửu (1 giờ – 3 giờ)
 • Thìn (7 giờ – 9 giờ)
 • Tỵ (9 giờ – 11 giờ)
 • Ngọ (11 giờ – 13 giờ)
 • Mùi (13 giờ – 15 giờ)
 • Thân (15 giờ – 17 giờ)
 • Dậu (17 giờ – 19 giờ)

Kết Luận

Ngày Rằm tháng Giêng đóng vai trò quan trọng trong năm, một dịp đặc biệt để chúng ta kết nối với truyền thống cúng rằm. Hy vọng rằng qua bài viết này của Daythangthoinoi.com, gia chủ đã học được cách đọc bài cúng rằm để mang đến sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình của mình.

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về mâm cúng tại Đồ Cúng Việt, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 19003010 (miễn phí)
Zalo: 0585 858 545
Chat: Fanpage Dịch Vụ Đồ Cúng Việt or Website daythangthoinoi.com/

Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Gìn Giữ Nét Đẹp Tâm Linh Người Việt