Trần công trung

trần công trung

Tác giả: Trần Công Trung

Tôi Trần Công Trung, là Founder, CEO của Đồ Cúng Việt có chuyên môn sâu về lĩnh vực đồ cúng, đã gắn bó với nghề này hơn 5 năm. Với sự đam mê và kiến thức vững chắc về truyền thống văn hóa và tôn giáo, tôi được xem là một chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực đồ cúng trọn gói.