TOP 4 Bài văn khấn ngày giỗ ông bà đầy đủ nhất 2023

văn khấn ngày giỗ ông bà
4.5/5 - (45 bình chọn)

Văn khấn ngày giỗ ông bà là cầu nối giữa thế gian và thế giới tâm linh, là cách chúng ta truyền tải tâm tư, lời chúc phúc, và những mong ước tốt lành đến với linh hồn của người đã khuất. Daythangthoinoi đã tổng hợp những bài văn khấn phù hợp với ngày giỗ, giúp mọi người tìm thấy sự kết nối tinh thần và sự hiếu thảo trong việc tưởng nhớ người thân đã ra đi.

Ý nghĩa của bài cúng văn khấn ngày giỗ ông bà

Bài cúng văn khấn ngày giỗ ông bà là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, mang ý nghĩa tưởng nhớ, biết ơn và hiếu thảo đối với những người đã khuất. Bài cúng văn khấn cũng thể hiện sự tôn trọng và đạo hiếu của con cháu, giúp cho đại gia đình đoàn kết và gắn bó với nhau. 

Tổng hợp  các bài văn khấn ngày giỗ ông bà  năm 2023

Dưới đây là những bài văn khấn đầy ý nghĩa, truyền tải những tâm tư, lời chúc phúc và tình cảm đối với người thân đã qua đời.

Bài cúng văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ

Bài cúng văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ là để báo cho người đã khuất biết ngày hôm sau về hưởng giỗ, và xin phép các vị Thần linh, Thổ Địa nơi để mộ cho hương linh được về. Bạn có thể xem bài văn khấn chi tiết tại đây:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ………..

Ngày trước giỗ – Tiên Thường………..

Tín chủ con là:………..

Ngụ tại:………..

Nhân ngày mai là ngày giỗ của………… (họ tên người mất)

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm dâng lễ, quả cau lá trầu, hương hoa, trà quả, đốt nén tâm hương, trước ngay án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh linh thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thưa các vị Thần linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về nơi đây cùng hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

văn khấn trước ngày giỗ
văn khấn trước ngày giỗ

Bài cúng văn khấn ngày giỗ đầu

Bài cúng văn khấn ngày giỗ đầu là để kính dâng lễ vật cho người đã khuất sau một năm mất, và cầu mong cho họ được siêu thoát và phù hộ cho con cháu. Bạn có thể xem bài văn khấn chi tiết tại đây của Daythangthoinoi:

Nam mô a di Đà Phật! (3 Lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Hôm nay là ngày….tháng….năm….., âm lịch tức ngày…..tháng….năm…………….dương lịch.

Tại (địa chỉ):………………………

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là………vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày lễ Chung Thất (lễ Tốt Khốc) theo nghi lễ cổ truyền, có kính cẩn sắm các thứ lễ vật gồm:…………………………..

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của Hiển:………………… chân linh

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Núi Hỗ sao mờ, nhà Thung bóng xế. (Nếu là cha)/ Núi Dĩ sao mờ, nhà Huyên bóng xế. (nếu là mẹ)

Tình nghĩa cha sinh mẹ dưỡng, biết là bao;

Công ơn biển rộng, trời cao khôn xiết kể.

Mấy lâu nay: Thở than trầm mộng mơ màng;

Tưởng nhớ âm dương vắng vẻ.

Sống thời lai lai láng láng, hớn hở chừng nào!

Thác thời kể tháng kể ngày, buồn tênh mọi lẽ!

Ngày qua tháng lại, tính đến nay Tốt Khốc tới tuần;

Lễ bạc tâm thành gọi là có nén nhang kính tế.

Xin mời:

Hiển…

Hiển…

Hiển…

Cùng các bị Tiên linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ cùng về hâm hưởng.

Kính cáo; Liệt vị Tôn thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh sư, Tiên sư, Ngũ tự Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho trangia được mọi sự yên lành tốt đẹp.

Nam mô a di Đà Phật! (3 Lần).

Bài cúng văn khấn ngày giỗ hết

Bài cúng văn khấn ngày giỗ hết là để kết thúc kỳ tang của người đã khuất, và cho phép con cháu trở lại cuộc sống bình thường. Bạn có thể xem chi tiết bài văn khấn dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch.

Chính ngày giỗ hết của…

Thiết nghĩ… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày giỗ hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời…

Mất ngày… tháng… năm…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng văn khấn ngày giỗ thường chính xác nhất năm 2023

Bài cúng văn khấn ngày giỗ ông bà thường bao gồm các nội dung sau:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư Gia Tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày tháng năm (Âm lịch):…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh Gia Tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Chuẩn bị mâm cúng ngày giỗ ông bà

Mâm cúng ngày giỗ ông bà là một nghi lễ truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với tổ tiên. Mâm cúng ngày giỗ ông bà có thể khác nhau tùy theo vùng miền, phong tục và tín ngưỡng của mỗi gia đình. Tuy nhiên, một số lễ vật cơ bản thường có trong mâm cúng là:

  • 1 gà luộc.
  • 1 mâm cơm mặn hoặc chay càng tốt.
  • Trái cây hoa quả.
  • Rượu.
  • Trà.
  • Nhang.
  • Đèn cầy.
  • Quần áo, tiền vàng.
mâm cúng ngày giỗ
mâm cúng ngày giỗ

Một số kiêng kỵ trong các ngày giỗ ông bà.

Dưới đây là vài điều kiêng kỵ bạn nên tránh:

  • Không ăn vụng trước khi mang lên bàn thờ sẽ làm mất đi sự thành kính.
  • Không để trẻ em chạy nhảy xung quanh bàn cúng sẽ làm phiền linh hồn người mất.

Kết luận

Bên trên, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những giá trị sâu sắc của văn khấn ngày giỗ. Đây không chỉ là việc liên kết giữa người sống và người đã khuất, mà còn là một cách để chúng ta duy trì và bảo tồn một phần quý báu của văn hóa và truyền thống của chúng ta.

>>> Bài viết hữu ích nên đọc:

Văn khấn gia tiên ngày thường

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về mâm cúng tại Đồ Cúng Việt, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 19003010 (miễn phí)
Zalo: 0585 858 545
Chat: Fanpage Dịch Vụ Đồ Cúng Việt or Website daythangthoinoi.com/

Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Gìn Giữ Nét Đẹp Tâm Linh Người Việt