[CHI TIẾT] Văn khấn đền Vua Cha Bát Hải năm 2023

Vua cha Bát Hải
5/5 - (1 bình chọn)

Văn khấn đền Vua Cha Bát Hải là một nghi lễ tâm linh quan trọng của người dân Việt Nam, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Hồng  để tỏ lòng biết ơn và cầu xin sự che chở của Đức Vua Cha Bát Hải. Cùng Daythangthoinoi tìm hiểu về Đức Vua Cha Bát Hải là ai, đền thờ ngài ở đâu, lễ hội diễn ra khi nào và cách chuẩn bị lễ vật và văn khấn đúng cách.

Vua Cha Bát Hải là vị nào?

Vua Cha Bát Hải là tên gọi dân gian của Đức Vĩnh Công Đại Vương Bát Hải Động Đình, một vị thần trong thần thoại Việt Nam. Theo truyền thuyết, khi giặc Thục sang xâm lược nước ta, Vua Hùng lập đàn cầu trời được thần linh mách bảo về nơi Đền Đồng thì sẽ có dị nhân đứng lên giúp đánh tan quân thù. 

Vua Hùng làm theo và đúng như lời mách bảo. Hoàng Xà hiện ra và biến thành một chàng trai lực lưỡng, tuấn tú hơn người. Nhận khẩu dụ của Vua Hùng, sao đó triệu 2 em là hai Hoàng Long, mười tướng cùng các binh sĩ. 

Sau 10 ngày tập hợp binh sĩ, Ngài xuất quân và đánh tan quân thù chỉ trong 3 ngày. Tên ngài là Vĩnh Công và sau này được Vua Lý Thánh Tông sắc phong là Vĩnh Công Đại Vương Bát Hải Động Đình.

Kiến trúc Đền Vua Cha Bát Hải như thế nào?

Đền Đồng Bằng, nằm giữa Khu di tích An Lễ, là ngôi đền lớn nhất và quan trọng nhất.Thờ Vĩnh Công Đại Vương (Đức vua Bát Hải) và có kiến trúc đồ sộ với 13 tòa và 66 gian nối tiếp. Các mảng kiến trúc kết hợp mềm mại và chạm khắc phức tạp, thể hiện đa dạng đề tài. 

Cổng đền và sân chính là nơi tổ chức lễ tế quan trọng. Đền có 5 gian thờ chính, mỗi gian có điểm đặc biệt. Cung Đệ nhất là nơi thờ vua Bát Hải, Cung Cấm và Điện thờ chung là nơi linh thiêng nhất. Cung Cấm Cung coi là linh thiêng vì đủ ngũ hành “kim, mộc, thủy, hỏa, thổ”, và giếng cổ giữa trung tâm cung được cho là nơi Vĩnh Công ẩn thân. Nước từ giếng này được coi là quý giá và mang lại may mắn cho người tin tưởng.

đền vua cha Bát Hải
đền vua cha Bát Hải

Bài văn khấn đền Vua Cha Bát Hải chuẩn nhất 2023

Sau đây là bài văn khấn đền Vua Cha Bát Hải chuẩn nhất 2023:

Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương,

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng .Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân,

Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói –Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên , Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam

Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất .

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà,

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè , 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện),Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành , Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên , Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát .Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ , Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh , cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên , dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Sự tích Đền Vua Cha Bát Hải (Đền Đồng Bằng)

Trong thời vua Duệ Vương, trên vùng đất Đồng Bằng (nay là Đào Động), một ngôi miếu nhỏ được xây dựng. Trong cuộc xâm lấn của quân giặc Thục, vua cùng đàn Linh Sơn Tú Khí yêu cầu sự giúp đỡ của thủy thần Đào Động (Vua Cha Bát Hải Động Đình). Thủy thần hiện linh, giúp dẹp giặc và lập 8 trạng Đào Động. Vì công lao này, Ngài được trọng phong với danh hiệu “Vĩnh Công Đại Vương.” Đền trở thành biểu tượng tôn thờ quốc gia.

đền vua cha Bát Hải
đền vua cha Bát Hải

Trang Đào Động từng là phòng tuyến quân sự và nơi luyện tập thủy chiến binh Trần. Hưng Đạo Đại Vương cùng tướng lãnh đến đền cầu nguyện trước chiến đấu. Sau chiến thắng, nhà Trần quay lại đầu tư và tôn tạo đền này.

Xem thêm: Bài cúng đầy tháng cho bé

Đền Vua Cha Bát Hải có ở đâu?

Đền Đồng Bằng là nơi thờ chính của Vua Cha Bát Hải, tọa lạc tại làng Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngoài Đền Đồng Bằng khu Quần thể du lịch Tâm Linh Phủ Dầy cũng hiện hữu với một ngôi đền đặc biệt thờ Vua Cha Bát Hải như đền Phủ Dầy ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đền Phủ Vân Cát  là một đền nhỏ thờ Vua Cha Bát Hải ở Phủ Dầy, cũng thuộc tỉnh Nam Định.

Lễ hội Vua Cha Bát Hải là ngày nào?

Lễ hội Vua Cha Bát Hải được diễn ra vào ngày 20/8 âm lịch, gồm có phần lễ và phần hội. Phần lễ là các nghi thức tế thần, dâng hương, diễn lại tích xưa Vua Cha đi đánh giặc. Phần hội là nhiều trò chơi mang đậm tính dân gian như: hát văn, kéo co, bơi trải, chọi gà, cờ tướng…

Chuẩn bị lễ vật đi lễ đền Vua Cha Bát Hải

Để chuẩn bị lễ vật đi lễ đền Vua Cha Bát Hải, bạn nên có những món sau:

  • 1 bó hoa.
  • Dĩa quả gồm nhiều loại quả: chuối, thanh long, nho, bưởi, táo, hồng, đu đủ. 
  • 1 chai rượu nhỏ.
  • 1 đĩa trầu cau + tiền lẻ.
  • Vàng mã. 
  • Xôi giò hoặc gà trống luộc.
  • Bánh kẹo.
  • Oản phẩm.

Kết luận

Daythangthoinoi rất mong rằng thông qua bài viết này, quý độc giả sẽ có thêm kiến thức và hiểu biết về ý nghĩa và nguồn gốc của văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải.

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về mâm cúng tại Đồ Cúng Việt, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 19003010 (miễn phí)
Zalo: 0585 858 545
Chat: Fanpage Dịch Vụ Đồ Cúng Việt or Website daythangthoinoi.com/

Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Gìn Giữ Nét Đẹp Tâm Linh Người Việt