[2023] Bài văn khấn đền Kiếp Bạc cho cả năm “đầy lộc”

cửa tam quan
5/5 - (1 bình chọn)

Bài văn khấn đền Kiếp Bạc mang theo một tầm quan trọng vô cùng lớn trong nghi thức tôn vinh và cầu nguyện tại đền. Nó thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của người Việt đối với tổ tiên và vị thần linh, đồng thời là cầu mong cho một cuộc sống an lành và thịnh vượng.

Đền Kiếp Bạc là gì?

Đền Kiếp Bạc là nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một anh hùng dân tộc có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Đền Kiếp Bạc là tên kết hợp của vùng Vạn Yên (thuộc làng Kiếp) và Dược Sơn (thuộc làng Bạc) của xã Hưng Đạo, Thành Phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ý nghĩa của bài văn khấn đền Kiếp Bạc

Bài văn khấn đền Kiếp Bạc là để tỏ lòng thành kính và biết ơn với Đức Thánh Trần, cầu mong được ban phước lộc, bình an, may mắn và thành công trong cả năm. Bài văn khấn cũng thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ đất nước trước những thách thức và nguy cơ.

Tổng hợp văn khấn đền Kiếp Bạc cho cả năm bình an, nhiều lộc

Văn khấn Đức Thánh Trần

Dưới đây là mẫu bài văn khấn Đức Thánh Trần/văn khấn đền Kiếp Bạc có thể đọc như sau:

Muôn ngàn Kính lễ:

Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần

Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần

Muôn ngàn Kính lễ:

Công Đồng Tứ phủ Trần Triều

Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công.

Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương Điện Hạ, Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính, Thái sư Hương phụ Thượng quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Điện Hạ, Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền.

Gia phong Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Điện Hạ, tứ vị Thánh tử đại vương, Nhị vị vương cô Hoàng Thánh, Đức ông phạm điệu suý tôn thần, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan, binh sĩ.

Hôm nay là ngày ….tháng…. năm….., chúng con là

Cùng hành hương về Kiếp Bạc Linh Từ, tưởng nhớ công ơn của Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương Điện Hạ cùng các vị tiền nhân đất Việt.

Nhớ khi xưa: Đức Hưng Đạo Đại Vương thống lĩnh toàn quân, ba lần đánh giặc ngoại xâm, quét sạch bóng thù, giữ yên bờ cõi. Chẳng những bảo toàn được non sông gấm vóc nghìn năm mà còn khiến cho lân bang khiếp sợ. Chẳng những dân tộc ta có thêm thời kỳ dài dựng xây kiến thiết, mà lịch sử cũng tô thêm những mốc son chói lọi tự hào. Ngài thác đi, lại nguyện chiêu nạp hương linh binh sĩ hộ quốc an dân.

Công đức của Ngài như trời cao biển lớn, không những được hậu sinh mãi mãi phụng thờ mà tên tuổi của Ngài cũng được năm châu ghi nhận.

Chúng con sinh nơi trần thế, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp dày phúc mỏng, được sinh sống, công việc như ngày hôm nay là nhờ ơn trên che chở, là nhờ đức hi sinh của các thế hệ tiền nhân. Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, ai người đi đâu về đâu, giỗ Cha tháng Tám công đầu đại vương.

Chính vì vậy, hôm nay chúng con về đây, tại Linh Từ Kiếp Bạc, dâng hoa tươi quả tốt, chén nước cơi trầu, kim ngân, chay mặn, lễ bạc lòng thành, kính lên trước án, cúi xin Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Công Chúa, Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương Điện Hạ, cùng Bá quan văn võ, binh tướng hiển linh, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Quyền Mẫu phép Cha, xin Đức Mẫu, Đức Cha cùng bá quan văn võ, binh lính, ngày ngày hộ quốc an dân, giúp cho mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình, nhà nhà hưng thịnh, để cho ai ai cũng đơn ban ơn mưa móc, vui vẻ cát tường, công thành danh toại.

Đặng mong cho bản thân, gia đình và người khác được an lạc về tinh thần, yên ổn về thân thể, sáng suốt về trí tuệ, phát triển về kinh tế, thành đạt về công danh, không những được tai qua nạn khỏi, mạnh khỏe cát tường, tìm cát tránh hung, mà còn được vượng phát nhân đinh tài lộc.

Nhân dịp hành hương về Linh Từ Kiếp Bạc, chúng con thành tâm đảnh lễ, chí thiết chí thành, cúi xin trời đất linh thiêng, Linh Từ Quốc Mẫu, Hưng Đạo Đạo Vương Điện Hạ cùng Gia phong Nhân Vũ, Bá quan văn võ, anh hùng liệt sĩ, binh lính các thời chứng cho tấc dạ.

Thành tâm cẩn tấu!

Nguồn: Âm dương ngũ hành

Văn khấn thỉnh Ban Trần Triều 2023

Dưới đây là mẫu bài văn khấn thỉnh Ban Trần Triều có thể đọc như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Con kính lạy Tam phủ Công Đồng Trần Triều

Con kính lạy Thánh phụ An Sinh Đại Vương Trần Quốc Liễu, Thánh mẫu Thiện Đạo quốc mẫu Ngọc bệ hạ.

Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công Chúa,

Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Tiết Chế Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính. Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền.

Con kính lạy tứ vị Thánh tử , Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, Hưng Hiển Vương Trần Quốc Uất.

Con kính lạy cung thỉnh Nhị vị vương cô Hoàng Thánh, Đệ Nhất Quyên thanh Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu, Đệ nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa

Con kính lạy Đức ông phạm điện suý Nguyên Soái tôn thần,

Con kính lạy cô bé cửa suốt cậu Bé biển đông, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Dã Tượng Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành, Nguyễn Địa Lô tướng quân. Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.

Hương tử con ………. Ngụ tại Việt Nam Quốc………..

Ông Hương tử chúng con sắm sửa lễ bạc tâm thành xin các vị phù hộ độ trì cho hương tử con cùng toàn thể bách gia trăm họ con dân nước Việt được mưa thuận gió Hoà Dân An quốc thái núi liền núi sông liền sông, Biển đảo quê hương bốn phương yên bình, đồng gia quyến được luôn mạnh khoẻ. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, chín tháng đông, ba tháng hè được tai quan nạn khỏi, điều lành mang đến, điều giữ giải đi, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lốc, cầu bình an đắc bình an. Xin cho con được có người có của được nhân an vật thịnh đi đến nơi về đến chốn, làm ăn được thuận buồn xuôi gió, vạn sự như ý.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, chứng minh công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Cầu gì khi đến đền Kiếp Bạc?

Cầu mong được sự che chở của Đức Thánh Trần trong cuộc sống, cầu sức khỏe, an lành, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, cầu mong được may mắn, thành công, phát tài trong công việc và học tập. Cầu bình an cho quê hương và dân tộc. Cuối cùng, cầu mong được học hỏi tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ đất nước của Đức Thánh Trần.

văn khấn đền Kiếp Bạc
văn khấn đền Kiếp Bạc

Lễ vật cần sắm khi đến đền Kiếp Bạc

Khi đến đền Kiếp Bạc, người ta thường mang theo những lễ vật sau:

 • Hoa quả như: Cam, quýt, chuối, bưởi, xoài…
 • Rượu gạo, rượu nếp.
 • Trà.
 • Bánh chưng, bánh dày và những loại bánh truyền thống khác.
 • Nhang trầm
 • Nến trắng, nến vàng.
 • Vàng mã như: Tiền giấy, tiền vàng…

>>>Có thể bạn quan tâm

Văn khấn đền Mẫu Cô

Đến đền Kiếp Bạc cần lưu ý những gì?

Khi đến đền Kiếp Bạc, người ta cần lưu ý những điều sau:

 • Ăn mặc lịch sự, trang nghiêm, không mặc quá ngắn, quá hở.
 • Giữ gìn vệ sinh, trật tự, không xả rác bừa bãi.
 • Tôn trọng phong tục, tập quán, không làm ồn, nói chuyện to.
 • Thực hiện các nghi lễ lễ bái đúng cách, không chụp ảnh, quay phim trong khu vực thờ cúng.
 • Khi đến chùa và đi qua cổng Tam quan, hãy đi cửa Giả quan (bên phải) để vào và cửa Không quan (bên trái) để ra. Cửa Trung quan (cửa chính giữa) chỉ dành cho Thiên tử, các bậc cao tăng và bậc khoa bảng. Hãy tránh dẫm lên bậu cửa, thay vào đó, bước qua chúng, để tránh vi phạm tôn trọng và kính trọng đối với đền thánh.
 • Không mang theo vật nuôi, không hút thuốc lá, không ăn uống trong khuôn viên đền.
đền Kiếp Bạc
đền Kiếp Bạc

Kết luận

Daythangthoinoi hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về địa điểm này và cảm nhận được sự trang trọng của các lễ nghi cũng như ý nghĩa của bài văn khấn đền Kiếp Bạc, mong rằng thông tin hữu ích trong bài viết sẽ giúp bạn có một trải nghiệm tốt tại đền Kiếp Bạc

>>>Tham khảo thêm

Văn khấn tại đền bà chúa Xứ núi Sam

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về mâm cúng tại Đồ Cúng Việt, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 19003010 (miễn phí)
Zalo: 0585 858 545
Chat: Fanpage Dịch Vụ Đồ Cúng Việt or Website daythangthoinoi.com/

Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Gìn Giữ Nét Đẹp Tâm Linh Người Việt